İmtiyaz Sahibi

Publisher

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Basın-Yayın ve Tanıtım Hizmetleri İktisadi İşletmesi adına, Fatih VARLIK

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Editor in Chief

Fatih VARLIK

 

TİAD Genel Sekreteri

Secretary General

Pınar ÇELTİKCİ

 

TİAD Genel Sekreter Yardımcısı

Deputy Secretary General

Samet Burçin AYDOĞMUŞ

 

Basın – Yayın, Reklam ve Halkla İlişkiler

Public Relations, Advertisement & Press Information 

Hatice DENİZ- bilgi@ttmagazin.com

 

Grafik Tasarım

Graphic Design 

Onur GEÇENER – grafik@ttmagazin.com

 

Basın – Yayın ve Tanıtım Komitesi

TT Magazin Advisory Committee

Mustafa KIZILCIK

Hakan AYDOĞDU

Berna ŞIKEL

 

Yönetim Merkezi

Executive Center

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği Basın – Yayın ve Tanıtım Hizmetleri İktisadi İşletmesi

İsmetpaşa Mah. Abdi İpekçi Cad. Karadeniz Sok. No:1

Kat:2 34040 Bayrampaşa – İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 565 53 54 Faks: +90 (212) 501 77 31

www.ttmagazin.com

bilgi@ttmagazin.com

 

TT Magazin yaygın süreli yayındır. İki ayda bir yayınlanır.

ISSN: 2822-258X