2021 yılında Türkiye’nin takım tezgahları yatırımı yüzde 35,9 büyüyerek 1,69 Milyar Dolara yükselmişti. Bu yükseliş 2022’nin üçüncü çeyreği sonunda da devam ediyor. TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş, 2022 yılının 9 aylık dönemi ile ilgili takım tezgahları dış ticaret değerlendirmesini kaleme aldı.

Takım tezgahları; otomotiv, savunma, havacılık, medikal, makine, kalıpçılık ve beyaz eşya gibi kritik sektörler başta olmak üzere sanayi ürünleri ve imalat sanayinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan “Stratejik Yatırım ve Üretim” makineleridir. Takım Tezgahları sektörü, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinesi olması ile girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör niteliğindedir. 

Dünya genelinde sektörün yapısı ve sektörde yaşanan gelişmeler, ülke ekonomisi açısından önemli bir göstergedir. Türkiye’nin sanayi üretimindeki büyüme tezgahlarına yapılan yatırımlarda net bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, sektörün 2022 yılının 9 ayındaki genel durumunu ortaya koymak için hem takım tezgahları hem de takım tezgahlarının ayrılmaz bir parçası olan tamamlayıcı ekipmanlarının sayısal performansını sizler için derledik. Veri kaynağı olarak TÜİK’in sanayi ve dış ticaret verileri kullanılmıştır.

TAKIM TEZGAHLARI 

Takım tezgahları sektörü, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılının üçüncü çeyreği sonunda da tüm zorlayıcı koşullara rağmen büyümeye ve imalat sanayinin itici gücü olmaya devam etti. Takım tezgahlarının yurt içi satışında (kullanım) 2021 yılında yüzde 35,9’luk ciddi bir artış gerçekleşmişti. Bu artış ivmesini kaybetmiş olsa da 2022’nin ilk 9 ayında da devam etti. Yılın ilk 9 ayında takım tezgahlarının yurt içi satışında (kullanım) 2021’in aynı dönemine göre yüzde 10,5 büyüdü ve 1,29 Milyar USD’lik pazar hacmi oluştu. Aynı dönemde üretim değer bazında, önceki yıla göre yüzde 17,4’lük büyümeyle 725 Milyon USD, ihracat yüzde 19 büyüme ile 526 Milyon USD ve ithalat yüzde 9,9 büyüme ile 1,09 Milyar USD oldu.