“Üretim sanayisinde yatırımlar devam ediyor mu?” Bu soruyu, TİAD’ın hem imalatçı hem tedarikçi üyeleri kadar ekonomistler de yineliyor. Üstelik paylaşılan raporlar, istatistikler, rakamlar bir yana; gelişmenin ve büyümenin yatırımlarla daha doğru gözlemlendiğine dair inanış yaygın. Üretim sanayisinde yatırımlar ne ölçüde devam ediyor, yerli üreticilerimizin problemleri ve en önemli ihtiyaçları neler? Sorunun cevabını birinci ağızdan vermek adına Türkiye’de döküm ve işlemeden bahsedilirken akla gelen öncü markalardan Erkunt’a sözü bıraktık.

ERKUNT Sanayi A.Ş. olarak 1953 yılında küçük bir model atölyesi olarak başladığımız yolculuğumuza 2021 yılı itibariyle iki döküm, iki de işleme fabrikamız ile devam ediyoruz. Sektörde motor blokları, silindir kafaları, güç aktarma parçaları gibi ürünler üreten önemli otomotiv tedarikçilerinden biriyiz. Ürün gamı ve üretim kapasitemizle, genel olarak Traktör ve İş Makinesi sektörünün ana ürün ihtiyaçlarının tamamına cevap verebilecek durumdayız.

İş tempomuz yükseldi

Kovid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de imalat sektörünü derinden etkiledi. Her ne kadar pandemi başında üretim kapasitemizde yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin durumları nedeniyle düşüşler olsa da pandemi etkilerini mümkün olduğunca geride bırakmaya çalıştığımız son aylarda bile döküm ve işleme fabrikalarımızda gerekli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yükselen iş tempomuzla birlikte kapasitemizi artırmak adına maça makinaları, CNC işleme merkezleri, CNC parça taşlama makinaları gibi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

İmalat kapasitemiz her geçen gün artıyor

Özellikle geride bıraktığımız 2021 yılı başından itibaren müşterilerimizin de imalat hızlarını pandemi kısıtlamalarının ardından artırması nedeniyle kapasite kullanımımız limitleri zorlar duruma geldi. Müşteri taleplerine paralel olarak mevcut kapasiteyi hem makine ve teçhizat hem de işgücü açısından artırmaya devam ediyoruz. 

Buna bağlı olarak da imalat kapasitemizi her geçen gün yukarıya çekiyoruz.

Yatırımı zorlayan koşullara gelince… 

Pandeminin, imalattan hizmet sektörünün neredeyse bütün alanlarında yarattığı olumsuz etkileri yadsınamaz. Bunun yanında döviz kurları ve finansman maliyetleri de yatırımları olumsuz etkileyen faktörlerden.  Tüm bunlara ek olarak dünya çapında malzeme teminindeki zorluklar nedeniyle yatırımların teslimlerinde de beklenmeyen gecikmeler yaşamaktayız.

Aksamalardan en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv oldu

Otomotiv sektörü doğası itibariyle gücünü yüksek teknolojik altyapılar ve etkin tedarik zinciri yönetiminden alan bir sektör. Pandeminin kısıtlayıcı etkileri, çip krizi ve lojistik sektöründeki aksamaların en çok etkilediği sektörlerden biri otomotiv oldu. Yakın gelecekte de sektördeki yatırımların belirleyicisi döviz kurlarının seyri, finansman maliyetleri ve tedarik zincirinin pandemi öncesi koşullara yakın performans gösterebilmesine bağlı olacaktır.