2022 yılında Türkiye’nin takım tezgahları yatırımı yüzde 11,3 büyüyerek 1,88 Milyar Dolara yükselmişti. Bu yükseliş 2023’ün ilk yarısında da benzer bir hızla devam ediyor. TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş, 2023 yılının ilk yarısı ile ilgili takım tezgahları dış ticaret değerlendirmesini kaleme aldı.

Takım Tezgahları; otomotiv, savunma, havacılık, medikal, makine, kalıpçılık ve beyaz eşya gibi kritik sektörler başta olmak üzere sanayi ürünleri ve imalat sanayinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan “Stratejik Yatırım ve Üretim” makineleridir. Takım Tezgahları sektörü, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinesi olması ile girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör niteliğindedir. 

Dünya genelinde sektörün yapısı ve sektörde yaşanan gelişmeler, ülke ekonomisi açısından önemli bir göstergedir. Türkiye’nin sanayi üretimindeki büyüme, takım tezgahlarına yapılan yatırımlarda net bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Sektörün 2023 yılının ilk yarısındaki genel durumunu ortaya koymak için hem takım tezgahları hem de takım tezgahlarının ayrılmaz bir parçası olan tamamlayıcı ekipmanlarının ticaret performansını sizler için derledik. Veri kaynağı olarak TÜİK’in sanayi ve dış ticaret verileri ile Gardner Ingelligence verileri kullanılmıştır.

Takım Tezgahları 

  • Türkiye Takım tezgahları sektörü, 2022 yılındaki büyümenin sonucunda;
  • Üretimde dünyada 17’nci, Avrupa’da 8’inci
  • İhracatta dünyada 15’inci, Avrupa’da 9’uncu
  • İthalatta dünyada 7’nci, Avrupa’da 3’üncü
  • Kullanımda (yurt içi satış) dünyada 11’inci, Avrupa’da 4’üncü sırada yer aldı.

Takım tezgahları sektörü, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılının ilk yarısında da tüm zorlayıcı koşullara rağmen büyümeye ve imalat sanayinin itici gücü olmaya devam etti. Takım tezgahlarının yurt içi satışında (kullanım) 2022 yılında yüzde 11,3’lük artış gerçekleşmişti. Bu artış 2023’ün ilk yarısında da devam etti. Yılın ilk yarısında tezgahlarının yurt içi satışında (kullanım) 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 12,5 büyüdü ve 996 milyon USD’lik pazar hacmi oluştu. 2023’ün ilk yarısında üretim değer bazında, önceki yıla göre yüzde 6,4’lük büyümeyle 555 Milyon USD, ihracat yüzde 15,2’lik büyüme ile 400 Milyon USD ve ithalat yüzde 18,3’lük büyüme ile 840 Milyon USD oldu.

Yılın ilk yarısındaki takım tezgahı ihracat ve ithalatındaki ilk 10 ülke aşağıdaki şekilde sıralandı. İhracatta büyümeye devam eden pazar olarak Irak ve Meksika göze çarpıyor. İthalatta ise Bulgaristan ile yapılan ticarette gözle görülür bir artış gerçekleşti.

2023 İLK YARISINDA TAKIM TEZGAHLARI İHRACATI – MAKİNE TÜRÜNE GÖRE (Değer bazında)

2023 İLK YARISINDA TAKIM TEZGAHLARI İTHALATI – MAKİNE TÜRÜNE GÖRE (Değer bazında)

KESİCİ TAKIMLAR

Yılın ilk yarısında kesici takımların ihracatında yüzde 42,2 artış (115,6 Milyon USD), ithalatında yüzde 22,7 artış (205,3 Milyon USD) gerçekleşti. İhracatta Pazar payı ile ön plana çıkan ülkeler Rusya Federasyonu (%23) ve Almanya (%18) oldu. İthalatta ise Çin (%23,1), Almanya (%22,8), Güney Kore (%7,9) ve Japonya (%7,2) öne çıkan ülkeler oldu. 

TAKIM TUTUCULAR

Yılın ilk yarısında takım tutucuların ihracatında yüzde 48,4 artış (59,5 Milyon USD), ithalatında yüzde 35,7 artış (96,9 Milyon USD) gerçekleşti. İhracatta Pazar payı ile ön plana çıkan ülkeler Almanya (%22,4) ve Rusya Federasyonu (%17,3) oldu. İthalatta ise Almanya (%14,3), Çin (%7,5) ve İtalya (%6,9) öne çıkan ülkeler oldu.

ÖLÇME VE KALİTE KONTROL EKİPMANLARI

Yılın ilk yarısında ölçme ve kalite kontrol ekipmanlarının ihracatında yüzde 30,3 artış (58,1 Milyon USD), ithalatında yüzde 31,6 artış (302,7 Milyon USD) gerçekleşti. İthalatta ön plana çıkan ülkeler Almanya (%27,8), Çin (%13,8), ABD (%7,7), Japonya (%6,5) ve İtalya (%5,7) oldu.

DİĞER İLGİLİ MAKİNE VE EKİPMANLAR

Eklemeli imalat makineleri (metal ve plastik 3D yazıcılar), robot kolları, lazer kaynak makineleri, shrink makineleri gibi diğer tamamlayıcı makine ve ekipmanların ihracatında yüzde 58 artış (33,8 Milyon USD), ithalatında binde 7 artış (133 Milyon USD) gerçekleşti. İlgili ürünlerin ithalatında Almanya (%23), Çin (%21,6) ve İtalya (%16,2) öne çıkmaktadır.