Yönetim kurulu başkanlığı süresince TT Magazin’e  emek verip ve derginin hedeflerine ulaşmasında katkısını, çabasını esirgemeyen TİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanları’na sözü bıraktık. 

“TT Magazin, hala derneğimizin en önemli uğraşlarından biri…”

Cüneyt Okçu / TİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı / CELIMO Eski Başkanı

TT Magazin, başkanlık dönemimde yayın hayatına başladı. Dolayısıyla benim için çok ayrı öneme sahip. 2003-2007 dönemi, yönetim kurulumuzun çok aktif çalıştığı bir dönemdi. Toplantılarımız, gece yarılarına kadar devam ederdi. O zamanki, dernekte çok sağlam temellerin atıldığı bir yönetimdi. Çalışanlar bir-iki kişi olduğundan, birçok işi kendimiz yapmak durumunda kaldık. Bu işlerden biri de basın yayın faaliyetlerimizdi. 

Neden hiç bilmediğimiz bu basın-yayın işine girdiğimize gelince…  

O zamanki sektörel dergilerden hepimiz çok şikayetçiydik. Yayınlar çok az adrese ulaşıyordu. Üstelik müşterilerimizin çoğu bu dergilerden haberdar değildi. Marka reklamlarımız ise kimse tarafından fark edilmiyordu bile… Bunları göz önüne alarak o günkü şartlarda “kendi dergimiz olması lazım” dedik. Buna inandık… Fikir, Hayrettin Kağnıcı’dan geldi ve yönetim kurulu içerisinde de dergiyi o sahiplendi. 

Elbette ilk sayı çok önemliydi. Hepimiz elimizden geleni yaptık. En başta derginin gideceği adresleri test ettik. Herkes elindeki önemli üreticilerden oluşan adres bankasını derneğe verdi ve güzel bir dağıtım listesi oluşturuldu. Artık dergi doğru adrese gidecekti, içeriğini de büyük bir gayretle bir yayınevi ile anlaşarak oluşturduk. Hepimiz elimizden geldiğince reklamları verdik ve ilk sayıyı çıkardık. 

TT Magazin’in ilk sayısı sektörümüz tarafından heyecanla karşılandı ve yayın hayatına başarıyla başladı. Öbür dergilerin ulaştığı sayıların belki on katı okur ve müşteri kitlesine ulaştı. Diğer sektör yayınlarına kıyasla; doğru içerikle doğru adreslere giden, sanayinin sorunlarını yansıtan ve sektörümüzün sahibi olduğu, söz sahibi kişilikte bir yayındı. Zaman geçtikçe içeriği daha da güzelleşti. Tabii ki çalışanlar ve derneğe emek verenler çoğaldı. Dernek için özel uğraşlar verilmeye başlandı ve TT Magazin günden güne büyüyüp herkese ulaşır oldu. 

Tabii ki tüm bunlar göz önüne alındığında diğer yayınların TİAD’ın dergisi TT Magazin’le baş etmesi olanaksızdı…

Yıllar içerisinde derneğe verilen emeğin artmasıyla dergi de günden güne güç kazandı. Artık TT Magazin, profesyonel bir ekip tarafından çıkarılıyordu. Reklamları, çoğunlukla derginin asıl sahipleri olan TİAD üyeleri tarafından profesyonelce veriliyor ve en geniş okuyucu ve takım tezgahları kullanıcı kitlesine yayılıyordu. Yayınlanan içerikler de dernek üyeleri tarafından sağlanıyor ve sorunlara, çözüm önerilerine, ihtiyaçlara dair en önemli konular ve teknolojik yenilikler işleniyordu. Derneğin devlet katında kabul görmesiyle beraber, kamudaki sesimiz de güçlenmeye başladı. 

“Gerek var mı, yapabilir miyiz” tartışmaları ile başladık, üstünden 20 yıl geçti! 

Biz TT Magazin için yola çıkarken bunları hayal ettik, düşündük, aramızda çok tartıştık “böyle bir yayına gerek var mı, yok mu” diye… Gerek olduğuna karar verdikten sonra da “Biz bu yolu yürüyebilir miyiz” diye tartıştık. Sonunda 20 yıl geçti. Geçen 20 yıl boyunca dergi bizim sesimiz oldu, çok gelişip arzu ettiğimiz seviyelere geldi. 

Derginin istikrarlı biçimde güçlenmesini ve uzun yıllar aralıksız yayına devam etmesini sağlayan en önemli sebeplerden biri de elbette sektörün büyümesiydi. Sektör güç kazandı, TİAD büyüdü, üyelerimizin sayısı katlanarak çoğaldı. Dernek de doğal olarak bundan nasibini aldı. 

Geleceğe yönelik öngörüm sektörün ve derneğin daha da büyüyeceği üzerine. Bundan dolayı derginin de gelecekte çok daha büyüyüp güçleneceğine ve kanaat önderi kişiliğinin benzersiz olacağına inancım tam.  Türkiye’nin her tarafında severek okunup takip edileceğine yönelik güvencim sonsuz… 

Bu dergi TİAD’ın ve dolayısıyla ona gönül veren hepimizin malı. Hepimizin sesi…  O güçlendiği müddetçe biz güçlenip tanınacağız. Önümüzdeki yıllarda Türkiye, daha çok sanayileşecek. Böylece sektörümüz ve ülkemiz de güçlenecek. 2024’ün hepimiz için çok daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu uğurda TT Magazin’in emeği büyüktür. 20’nci yaşı kutlu olsun. 

“20 yıl önce TİAD’ın vizyonu ve misyonunu anlatacak bir mecranın peşi sıra gittik”

Hayrettin Kağnıcı / TİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı

Yaşamım boyunca olduğu gibi TİAD Yönetiminde çalıştığım yıllarda ve başkanlığım süresince de hedef odaklılığı çok önemsedim. Bugün 20. Yılını kutlayan TT Magazin’in hayata geçmesi için verdiğim mücadelenin ardında hedef odaklılık ve misyon sorumluluğu vardı.  

Çünkü TİAD gibi Türkiye sanayisiyle paralel olarak büyüyüp gelişen kurumların ne yaptığını ve ne yapmak istediğini anlatmak mühimdi. TİAD, Türkiye’nin önde gelen mühendislik ve meslek kökenli iş insanlarını buluşturan nitelikli bir çatı kuruluşu. Onun sinerjisine yakışan faaliyetlerin peşinde olma gayesiyle art arda girişimler yaptık. Dergi, organizasyon, eğitim ve test merkezi gibi… 

TİAD niteliğindeki kurumların, gerçekleştirdiği bir fuar veya bir yemek organizasyonu dışında anlatacak meseleleri çok… 20 yıl öncesinin TİAD Yönetimi olarak bizim de meselemiz çoktu. Ülkemiz sanayisinin iddiaları vardı ve derneğimiz de bu gelişimde pay sahibi olabilmek adına birçok misyon yüklenmişti. Haliyle bize kendi sesimizi duyurabileceğimiz bir mecra lazımdı. TİAD’ın kim olduğunu, üyelerinin ne yaptığını, TİAD’ın vizyonu ve misyonunu anlatacak bir mecranın peşi sıra gittik.

Ayakları yere basan bir yayın

Elbette çok kolay olmadı. Bu öneriyi sunduğumda hem yönetimden hem de üyelerden “bu bizim işimiz değil! Anlamadığımız bilmediğimiz bir iş, kuruma zarar verir” itirazlarıyla gelen bir muhalefetle karşılaştım. Ancak kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadığına ikna ettim. Sanayinin kritik meselelerini kapı kapı dolaşıp anlatmak yerine bir yayın aracılığıyla duyurmak makuldü ve bu işe adım attık. Ayakları yere basan bir yayın için çalışmalara koyulduk ve bunun için mesai harcadık. İşin uzmanlarından destek alana kadar röportajın, haberin peşinde bizzat koştum. 

“Neden” sorusuna cevaplar üreten bir yayın politikası

TT Magazin’i rakiplerinden ayrıştırıp güçlü bir yayın haline getiren sebeplerin başında taahhüt ettiği baskı ve dağıtım adetlerinden kaynaklanan itibarı vardır. Ayrıca “Neden TT Magazin’i okumalıyım” veya “Neden TT Magazin’de yer almalıyım” sorularına cevaplar üreten bir içerik ve yayın politikası uyguladık. Zamanla işin uzmanlarını bulduk, zamanla TT Magazin bugünkü okur kitlesi tarafından kabul gördü ve bugünkü çalışan kadrosu oluşturuldu. Ancak tüm bu zaman içerisinde dergimiz gelişti, güncellendi, çabaladı ve kendine ayrıcalıklı bir yer edindi. Markalaştı, kamuoyu oluşturan ve itibar gören, söz sahibi bir yayın haline geldi. 

“TT Magazin’in yayın hayatında 20. yılını kutluyoruz” dediklerinde inanamayıp “O kadar oldu mu” dedim. Bin bir emek ve mücadele ile yayına başlattığımız derginin bugün vardığı nokta gururlandırıyor ancak 20 yıl önce de yola çıkarken aklımda başarısızlığa dair hiçbir ihtimal yoktu. “Ya olmazsa” diyerek bir işe başlanmaz zaten… Geçmişe dönüp baktığımda, dernek ve sektör için doğru bir karar vermiş olmanın vicdani rahatlığını derinden hissediyorum. 

“TT Magazin, sektörün kanaat önderi”

Hakan Aydoğdu / TİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı

Sivil toplum kuruluşlarının niteliği, temsil ettiği sektördeki sorunları dile getirip çözüm önerileri oluşturmak konusundaki rolüyle kendini gösterir. Ne mutlu ki TİAD, yola çıktıktan bir süre sonra bu rolün önemini kavrayıp kendi yayınını hayata geçirdi.  TT Magazin’in konuları, onu hayata geçiren derneğin üyeleri, yönetimleri ve komiteleri ile beslendi, büyüdü ve gözlemlediğim kadarıyla da büyümeye devam ediyor. 

Her sayısı gelişime tanıklık eden TT Magazin de tıpkı ülkemiz sanayisi gibi daima gelişti, güncellendi, kendine yeni görevler yüklendi. Ancak “Türkiye’deki talaşlı imalatının dönüşümünü anlatma, ihtiyaçları dile getirip çözümlerini tartışma” misyonu asla değişmedi. TT Magazin, TİAD’ın vizyonuyla talaşlı imalata fayda sağlama, üyelerini ve sektörü bilgilendirme, üretim sanayisinin küresel arenada rekabet gücünü artırma çabasının hala öncüsü bir yayın. 

Sektöre, sanayiye, ülkeye katkıda bulunacak yenilikleri ve söylemleri tartışmaya açan bağımsız bir medya

En başından bu yana TT Magazin’in hedeflerini, hem sektörümüzü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak yenilikleri ve söylemleri tartışmaya açan bağımsız bir medya olması şeklinde konumlandırdık. Ancak onun zamanla sadece sektör haberlerinin dergisi değil; sektörün öncüsü ve sözcüsü olup kanaat önderliğini üstlenmesi; A’dan Z’ye herkesin okuyabildiği, yolu sanayiden geçen herkesin faydalanabildiği sürdürülebilir bir dil kullanması, hedeflerimize ulaştığımızın bir göstergesi. Elbette bu başarıda uzun süre görev yaptığım Basın Yayın Komitelerinin çabası, özverisi ve desteklerinin de payı büyük. 

Küresel platformlara Türkiye’den davet alan tek yayın

TT Magazin her zaman kar amacı gütmeden temsil ettiği markalara tanıtımları için yol gösteren, üyelerinin ve Türkiye sanayisinin menfaati doğrultusunda çalışan, baskı ve dağıtım konularında sözünün eri bir dergi oldu. Şu an ulusal ajansların itibar gösterdiği ve küresel fuarlarda yeri hazır olan; kamu kuruluşlarının yakından takip ettiği bir yayınımız var. Uluslararası organizasyonlara ve bazı küresel markaların etkinliklerine, Türkiye’den davet edilen tek yayın olmasına da başkanlığım süresince tanık oldum. Elbette gurur duymamak ve bu yayının girişimcisi ve destekçisi olan yönetimlere teşekkür etmemek mümkün değil. 

Üretim sanayimizin önünü açacak uygulamalar konusunda kamuoyu yaratıyor

Sanayici iş insanları olarak çabalarımızdan biri, sektörümüzün ne denli kritik olduğunu anlatıp sanayi yatırımlarında söz sahibi olmak ve üretim sanayimizin önünü açacak uygulamalar konusunda kamuoyu yaratmaktır. Nitelikli bir yayın kurgulayıp konularımızı ona emanet ettik. O da bu anlamlı vazifeyi en iyi şekilde icra etti.  Onun git gide büyüyen sesi olmasaydı sektörün güçlü birlikteliği, bu kadar sağlam olmayabilirdi. 

Sadece TİAD üyelerinin değil tüm ülke sanayisinin gözbebeği

Emeklemesinden koşmasına kadar süregelen zamanda, onun için çalışmış ve arkasında durmuş biri olarak, bugünlerde 20’nci yılını kutlamaya hazırlanan TT Magazin için her şeyin en iyisini isterim. Zira sadece sektörün yıldızı olduğu bugünlerine değil, ilk yayına başladığı güne de tanığım. Sadece TİAD’ın sesi olmayı kabullenmeyip, üretim sanayisini sahiplenen ve onun için gönüllü çabalayan bir kişiliğe bürünmesini de sevip taktir ettim. Kendi gibi olup taklitten kaçınan, özgünlüğü kendine yakıştıran ve emeğe saygı duyan TT Magazin, sadece TİAD üyelerinin değil tüm ülke sanayisinin gözbebeği olarak kalacak ve gelecekte de yaratacağı kamuoyu ile ülkemize hizmet edecek. 100’üncü özel sayıda da belirttiğim gibi: İtibarı zirvededir. Zirvede kalmaya da devam eder çünkü bunun için ihtiyaç duyduğu her şey kendisinde mevcut! 

“TT Magazin, sanayideki gelişimin duyurulmasında öncü”

Fatih Varlık / TİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı

Türkiye sanayisinde, sektörümüzün yerinin ne kadar önemli olduğunu her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. 

“Sektörün güçlü birlikteliği ve ülke sanayisinin gelişmesi” ana felsefesi ile kurulmuş olan derneğimizin yayın organı olan TT Magazin’in, üye firmalarımızın ve derneğimizin faaliyetlerinin tanıtımında ve en önemlisi sektördeki teknolojik gelişmelerin duyurulmasında ne kadar etkin bir araç olduğunu belirtmek isterim.

Yakın geçmişteki pandemi ile başlayan büyük değişim ve akabinde çevre ülkelerimizde yaşanan savaş ve gerginlikler, ülkemizin coğrafi konumunun önemini daha da açığa çıkardı. 

Ülkemizin sanayi ve işgücü altyapısının uygunluğu ile lojistik avantajın da kullanılması, ülke sanayisinde ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Birçok ülkesinin aksine, son beş yıl içerisinde takım tezgahlarındaki tüketimin iki katı artması bunun en büyük göstergesi. Bu da sektörde bütün gözlerin ülkemiz üzerine çevrilmesi demek.

Gelişmelerin arka planında en önemli destekçi derneğimiz ve onun sesi… 

Bu gelişmenin arka planındaki en önemli destekçi olan, Derneğimiz ve üyelerinin katkısı yadsınamayacak kadar büyüktür. Dünyada mevcut son teknolojilerin, ülkemizde eş zamanlı kullanılmasına ve sanayiye öncülük etmesine sağlanan katkı oldukça önemlidir. Çünkü Türkiye teknolojiyi geriden takip eden ve sadece ucuz iş gücü ile üretim yapan bir ülke konumundan artık sıyrılmaya başlamıştır. Hatta belirli alanlarda dünyada önemli üretim üslerinden biri olmaya başlamıştır.

TT Magazin yaşatılmalı

Sektörün önemini bu denli vurguladıktan sonra “TT Magazin’in buna katkısı nedir” diye sorguladığımızda verilecek cevap: Bütün bunların duyurulma mercii olmasıdır.

Sektöre yıllarını vermiş ve derneğimizin de iki dönem başkanlığını yapmış biri olarak en önemli amacımız, dergimizin faaliyetlerinin artırılmasıydı. Bunu sadece reklam gelirinin artırılması olarak düşünmemek gerekir -sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından reklam gelirinin elbette önemi var- Bundan daha kıymetlisi teknolojik içeriklerin sunulabilmesi ve sanayideki gelişmelerin duyurulabilmesi için en önemli platformumuz 

TT Magazin’imizin yaşatılması.

Bu vesile ile dergimiz TT Magazin’in yeni yaşını kutluyor, kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.