Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji girişimciliğinin gelişim hızının artırılarak bu alandaki ekosistemin daha da güçlendirilmesi amacıyla “Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi” konulu genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yer alan genelgede, Türkiye’de yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesiyle ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirme yolundaki faaliyetlerin ve ilerlemelerin hız kazandığını bildirdi. Bu süreçte en önemli faaliyet alanlarından birinin ise teknoloji odaklı girişimcilik olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ekonomik ve toplumsal değer üretimi sürecinin öncüsü haline gelmiştir. Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerinin sergilediği başarılı performans da bu alanın önemini ve ülkemizin sahip olduğu potansiyeli belirginleştirmektedir. Bu itibarla teknoloji girişimciliğinin gelişim hızının artırılarak teknoloji girişimciliği ekosisteminin daha da güçlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan ‘Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi’ Bakanlığın resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istedi.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNİN YOL HARİTASI

Uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip bir teknoloji girişimciliği ekosisteminin oluşturulması ve ülkemizin girişimler için bir çekim merkezi konumuna getirilmesi amacıyla hazırlanan teknoloji girişimciliğinin yol haritası niteliğindeki Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, bu alanda ilk ve en kapsamlı çerçeve metni olma özelliğini taşıyor.

30 STRATEJİ VE 90 EYLEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil aktörlerin katkı ve katılımıyla hazırlanan Stratejide, teknoloji girişimciliği ekosisteminin dinamiklerini dikkate alan ve ekosistemin tüm aktörlerinin etkin rol almasını gerektiren 30 strateji ve 90 eylem bulunuyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hazırlanan bu yol gösterici belge, Erişilebilir Finansal Araçlar, Fırsat Sağlayan Politika, Yetenek ve Teşvik Eden Kültür, Yol Açan ve Öncülük Eden Kapsayıcı Destekler, Girişim Dostu Pazar Koşullarına ilişkin stratejileri ortaya koyuyor. Ayrıca sadece ekosistem özelinde bir gelişimi desteklemekle yetinmiyor, ülkenin kalkınması için önem arz eden Fırsat Eşitliği, Sürdürülebilir Yaşam, Gençlerin Geleceğine Yatırım ve Odak Gelişim Alanlarında ilerlemeyi de odağına alıyor.

GİRİŞİMCİLİK KONSEYİ

Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan stratejinin yine katılımcı bir yaklaşımla izlenip yönetilmesi için Girişimcilik Konseyi oluşturuluyor. Strateji kapsamında kadınların girişimcilikte ve ekonomik alanda, eşit şartlar altında sahip oldukları potansiyeli açığa çıkarmalarını sağlamak amacıyla bir Kadın Girişimciliği İnisiyatifi de başlatılıyor. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ekosistemin tüm paydaşlarını bu vizyona ve motivasyona ortak olmaya ve “Gelecek İçin Girişim” inisiyatifine katkı vermeye davet ediyor.

5 BİN MELEK YATIRIMCI

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile 2025 yılına kadar; 5 bin melek yatırımcı, 2,5 milyar TL kitle fonlaması, dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almak, ekosisteme 5 milyar TL kamu desteği, yıllık 2,5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı ile 15 Turcorn, 5 Decacorn hedefleniyor.

100 BİN TEKNOGİRİŞİM

2030 yılına kadar; dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yer almak, İstanbul’u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getirmek ve 100 bin teknogirişim hedefleniyor.