Erkam TüzgenİSTKA Genel Sekreteri 

Yaratıcı endüstrilerin dünyada ve ülkemizdeki barındırdığı potansiyelin farkında olan Ajansımız 2010 yılından bu yana temel kalkınma politikalarının bir parçası olarak bu sektörü desteklemeye özel önem veriyor. İstanbul, ülkemizde yaratıcı endüstrilerin tüm alanlarında uzmanlaşma gösteren tek bölgesi. Yaratıcı endüstrilerin ekonomiye ve kalkınmaya katkısını artırmak amacıyla bugüne kadar toplam bütçesi yaklaşık 68 milyon TL olan 105 projeye, 54 milyon TL destek sağlamış bulunuyoruz. 

Tasarımla, katma değeri artırmak ve yaratıcı ekosistemi geliştirmek… 

2021 yılı Mali Destek Programları kapsamında Yaratıcı Endüstriler alanında desteğe hak kazanan 31,6 milyon TL bütçeye sahip 24 projenin ise uygulaması devam ediyor. Bu program ile İstanbul’da, tasarımla üretilen katma değeri artırmayı, yaratıcı ekosistemi geliştirmeyi ve özgün kültürel üretim süreçleri ile yerel zanaatları güçlendirmeyi hedefliyoruz. 

Ajansımız sadece projelere fon sağlamakla yetinmeyip tüm sektörü harekete geçirmek üzere kurguladığı Yaratıcı Endüstriler Sonuç Odaklı Programını da 2021’de uygulamaya başladı. Bu program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda İstanbul’da yaratıcılık ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren aktörlerin yer alacağı web tabanlı bir ağ haritası olan İstanbul Yaratıcılık Ağı projesini hayata geçirdik. İstanbul Yaratıcılık Ağı; yaratıcı endüstriler ve tasarım alanında desteklenen projeleri de içerecek şekilde mevcut aktörlerin iş birliği ve bağlantı kurma kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan ve herkesin erişimine açık web tabanlı dinamik bir harita. Bu ağ yapımız ile yeni ortaklıklar ve ilişkiler geliştirilmesine imkan tanımasını ve İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişmesini tetiklemesini amaçlıyoruz.  

Projeyi, takım tezgahları sektörünün rekabet gücünü artırmak için destekledik

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracatının artırılmasına yönelik her alanda yürütülen çalışmaları desteklemeye gayret gösteriyoruz. “Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu” projesini de otomotivden beyaz eşyaya; savunma- havacılık sektöründen makine imalatına kadar tüm sanayi sektörleri için gerekli makine ve ilgili donanımları sağlayan ”takım tezgahları“ sektörünün rekabet gücünü artırmak için desteklemiş bulunuyoruz. 

İhracatta rekabet avantajı sağlanmasını arzu ediyoruz

Bu hedefle endüstriyel tasarımcılar, mühendisler ve üreticileri; projemiz kapsamında oluşturulacak tasarım merkezi ve ortak işbirliği platformunda bir araya getirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tasarım becerilerinin geliştirileceği, danışmanlık hizmetlerinin sağlanacağı bu işbirliği sayesinde ortaya çıkacak özgün tasarımlarla ihracatta rekabet avantajı sağlanmasını arzu ediyoruz. 

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak İstanbul’un kalkınması için sahip olduğu en önemli kaynağının yerel paydaşlar olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Ajansımız yerel kalkınmanın ekonomik, toplumsal, kültürel, mekânsal ve çevresel tüm taraflarını kapsayıcı bir yaklaşım sergiliyor. İstanbul’un ortak kalkınma vizyonu ve hedeflerini, tematik ve sektörel olarak çeşitli alanlardaki plan ve stratejilerini yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlarımız ile bir araya gelerek tasarlamakta ve hayata geçirmekteyiz.

STK’larla katma değerli çözümler üretmek için çalışmalar sürecek

Yerel kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunarak kalkınmamızı teşvik eden sivil toplum kuruluşları da Ajansımızın önemli paydaşları arasında yer alıyor. STK’ların işbirliği ile bugüne kadar çocuklar ve gençlerimizin iyi olma halini artırmaya ve sosyal kalkınmamıza yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 

Sivil toplum kuruluşlarımızla önümüzdeki süreçte de toplumsal sorunlara katma değerli çözümler üretmek ve bölgemizin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işbirliği çalışmalarımız devam edecek. 

İSTKA olarak İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyacak olan 2024-2028 İstanbul Bölge Planı’nın hazırlık çalışmalarına başladık.  Önümüzdeki dönemde İstanbul’un kalkınma potansiyelini doğru bir şekilde tespit etmek ve harekete geçirmek için İstanbul Bölge Planı ile ortaya konan öncelikli alanlarda çalışmalar yürüteceğiz. 

Yeşil dönüşüm projelerine devam edeceğiz

Ekonomik kalkınma olarak özellikle yenilik, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler ile sosyal kalkınma olarak çocuklar ve gençlere ilişkin çalışmalarımız öne çıkıyor. Diğer yandan İstanbul’da sanayimizin rekabet gücünün artırılması için işletmelerin dijital dönüşüm konusunda farkındalıklarını artıracakları ve uyum süreçlerini hızlandıracakları projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. 

Özellikle işletmelerin dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti alabilecekleri merkezlerin kurulması, üniversite ve sanayi işbirliğini güçlendirecek dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik uygulama araştırma merkezlerinin kurulması, söz konusu teknolojilere yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesi için altyapılar kurulması gibi hususlarda önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Bunların yanı sıra dijital dönüşüm konusunda işletmelerin en büyük sorunu olan finansmana erişim hususunda çözümler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde ilan edeceğimiz program ile işletmelerin üretim süreçlerinde verimlilik, kalite, hız ve esneklik sağlayacak dijital dönüşüm projelerine finansal destek sağlamayı hedefliyoruz. Yeşil dönüşüm konusunda da benzer şekilde farkındalık artırıcı etkinlikler yapılması, sektörel çözüm merkezleri kurulması, yeşil mutabakata yönelik işletmelerin kapasitesini artıracak yenilik merkezlerinin kurulması gibi projeleri destekliyoruz ve önümüzdeki dönemde de yeşil dönüşüm alanında bölgemizin, sanayicimizin ve özellikle ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler geliştirmeye devam edeceğiz. 

“Projeyle, üreticilerin yeni ve taze fikirlere ulaşımı sağlanacak”

Cihan ŞiroluiF International Forum Design Türkiye Temsilci Ofisi Kurucu Ortak

Türkiye ofisi olarak küresel tasarım standartlarında ürün ve servis geliştirilmesi için yeni teknolojiler ile bilgi kalitesinin artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu projede hedef kitlede yer alan yaratıcı kişilere, tasarlayanlara; iF DESIGN tarafından uluslararası açık tasarım kaynaklarına ulaşmada rehberlik desteği sağlıyoruz.

MAKTEK Avrasya Fuarı kapsamında Almanya merkez ofisimizin bu sene ilk defa hazırladığı 2022 Trend Raporu’nun TİAD üyeleri ve fuar ziyaretçilerine sunulacağı konferansta yer alacağız. iF Design GmbH, 2022 Trend Raporu farklı tasarım odaklı sektörler için sosyal, teknolojik gelişmeler ve trendler hakkında çok kapsamlı İngilizce ve Almanca dillerinde 423 sayfalık bir çalışma hazırladı. Özellikle trend araştırmalarından elde edilen bilimsel verilerin bol ürün görselleri ve uygulama örnekleriyle anlatılması ile yenilikçi bir data sunuyor. iF Tasarım Trend Raporu, Ev, Tüketici Teknolojisi ve Mobilite ürün kategorilerinde dokuz alandan oluşuyor. Her bölüm tasarım trendlerinin bir analizi ile başlıyor. Trend alanı üzerinde önemli etkiye sahip olan iki sosyal mega trend sonucu ile tamamlanıyor. Bu raporda önümüzdeki yıllarda tasarım endüstrisinde önemli bir rol oynaması beklenen mega trendler paylaşılacak.  

Katılanlar nerede yenilik potansiyeli olduğunu veya gelecek dönemde kullanıcıların ihtiyaçlarını öngörebilecek.

Türk tasarımlarının uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz

Konferansta, iF DESIGN GmbH Hannover merkez ofisinden Frank Zierenberg’in sunumu ile 27 Eylül tarihinde raporun sunumu gerçekleşecek. Open Design İstanbul Projesi kapsamında yaratılacak işbirlikleri ile Türkiye’de tasarlanacak tasarımların küresel tasarım yarışması iF DESIGN AWARD almasını hayal ederek bu projeye dahil olduk. Türk tasarımlarının uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Türk tasarımcıların küresel başarıları ile öne çıkmalarında iF DESIGN ödülü almaları büyük prestij sağlıyor. iF DESIGN AWARD’un faydaları ve tasarım ağı ile ilgili farkındalık yaratarak tasarımcıların başarılarını uluslararası pazarlamada ve markaların ihracat kapasitelerinin artırılmasında yardımcı olmayı hedefledik.

Teknoloji ve tasarım konusunda mesleki yeterliliğin artması

Tasarım sürecinde hız kazandıran yenilikçi bilgiler ve pratiklik yaratan teknolojiler sektörel yarışta tasarımcıları ve firmalara avantaj sağlıyor. Open Design İstanbul faaliyet planında yer alan eğitimler ile STK’ların iletişim gücüyle; sektörde çalışan yaratıcı kişilerin “Teknoloji ve Tasarım” konusunda mesleki yeterlilikleri artırdıklarını fark etmeleri ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı ulaşabilmeleri sağlanacaktır. Ürün tasarlayanların katma değer yaratacak, hatasız ve hızlı üretimi sağlanacak ürünler yaratabilmesi için sanal gerçeklik, sanal prototipleme, simülasyon ve modelleme yazılımlarına ihtiyaç duyduklarında faydalanacakları bir merkez kurulması sektöre önemli bir yatırım.

“Projenin tasarlayana, tasarlamak isteyene katkıları neler” derseniz…

Mühendislerin ve endüstriyel tasarımcının teknoloji tabanlı projelerdeki yeterlilikleri artırılacaktır ve yenilikçi bilgilere, tasarım çözümlerine hızlı erişebilmesi, kolay anlayarak projesine uyarlayabilmesi desteklenecektir. Üreticilerin yeni ve taze fikirlere ulaşımı sağlanacaktır.

“Proje ile sanayi ekosistemine destek sağlanacak”

Cem Şirolu Yenasoft Yazılım Genel Müdürü

Yenasoft Yazılım olarak Türkiye’de üretim yapan firmalara uçtan uca mühendislik hizmeti sunuyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde firmalar hem uluslararası standartlarda tasarım ve üretim yapabilir hem de ürünler proje aşamasındayken pazarlama çalışmalarına başlayabilir. Bu noktada hedef kitlemiz hem mühendisler hem de endüstriyel tasarımcılardır. Bu proje hem mühendislik hem de endüstriyel tasarım alanına hizmet edeceği için bizim açımızdan çok değerli. Türkiye’de üretim sektörünün gelişmesi katma değerli işlerin ortaya çıkması için bu ve benzeri projelerde yer alacağız. Ülkemizin teknoloji alanında daha iyi seviyelere gelmesi bizim birinci önceliğimizdir. 

Proje ile sanayiyi bir adım ileri taşımayı hedefledik

Yenasoft Yazılım’ın yeni markası Yenaplus ile projeye dahil olduk. Türkiye sanayisine katkı sağlamak için kurulan ortak kullanımlı tasarım merkezinde kullanılmak üzere Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE Platformu ve eğitimler ile projeye destek olacağız. Bulut tabanlı, zaman ve mekandan bağımsız işbirliği yapılabilecek bir tasarım ortamı olan 3DEXPERIENCE Platformu sayesinde tasarımcılar her yerden, her zaman ve her koşulda ortak tasarımlar yapabilecek. Son teknoloji yazılımlar sayesinde sanayimizi de bir adım ileri taşımayı hedefliyoruz.  

Güç birliği, STK’lar sayesinde gerçekleşiyor

Aynı sektördeki rakip firmalar arasında etkileşim oluşturmak ve işbirliği yapmalarını sağlamak için STK’lar, en önemli organizasyonlar.

 Tarafsız ve gelişim odaklı bakış açıları sayesinde Türkiye sanayisinin gelişmesinde kilit noktadalar. Rakip firmalar bu ve benzeri projelerde kolayca bir STK çatısı altında bir araya gelip çalışabiliyor. Open Design İstanbul Projesi kapsamında, biz proje iştirakçisi olarak yer alsak da sektördeki birçok firma katılımcılara eğitim vererek projeye destek olacak. Bu noktada sektörün gelişmesi ve güç birliğinin sağlanması STK’lar sayesinde gerçekleşiyor. 

Sürdürülebilir üretime öncülük edecek

Proje kapsamında fiziki olarak ortak kullanımlı tasarım merkezi kurulacak. Ek olarak tasarımcı-sanayici-müşteri işbirliğini ve mekandan bağımsız ortak çalışma ortamını teşvik edecek dijital işbirliği portalı kullanılacak. Bunlar sayesinde Türkiye sanayisinde tasarım yolu ile katma değer sağlama yolunda önemli bir adım atılmış olacak. Sektörde çalışan kişilerin “Endüstriyel Tasarım, Mühendislik Tasarımı ve Pazarlamaya Yönelik Görselleştirme” konusunda mesleki yeterliliklerini artırmak için düzenlenecek eğitimler sayesinde sanayi ekosistemine büyük bir destek sağlanacak. Tüm bu adımların yaratacağı avantajlar ile tasarlanan ürünlerin katma değeri artmış olacak. Mekandan bağımsız çalışma sayesinde sanayinin karbon emisyonunu düşürme yolunda gelişme sağlanacak ve sürdürülebilir üretim için atılacak adımlara öncülük edilecek. Bulut tabanlı ürün yaşam döngüsü yazılımlarının kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması sayesinde örnek üretim bile yapılmadan üretim safhasında oluşabilecek hataların önlenmesiyle yatırım maliyetleri optimize edilebilecek.