A Grup firmalarından Akım Metal, üretim ve ihracat kapasitesindeki artışla Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının meyvelerini topladığını gösteriyor. Ancak tüm grup şirketleriyle kendisini üretmeye adayan A Grup’un amacı sadece nitelikli bir teknolojik üretim üssü olmak değil. Değişimi yenilikçilikle takip etmeye tutkulu olan marka; sürdürülebilirliğe ve sürekli gelişime odaklandı. A Grup Genel Müdür Yardımcısı Ali Fazıl Böyet şirketler grubunun gündemini masaya yatırdı.

Akım Metal’in de bağlı olduğu A Grup, üretim odaklı bir şirketler grubu olarak biliniyor. Şirketin teknolojik üretim alanında güncel gündemi ve projeleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

A Grup olarak gündemimiz yoğun. Elbette önceliğimiz, enerji verimliliği yüksek ürünlerin tasarımı ve kullanımı. Bu öncelik, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayarak çevresel sürdürülebilirliği desteklememize yardımcı oluyor. Ayrıca, müşterilerimizi bu ürünlerin faydaları konusunda bilinçlendirmek için çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Maliyetlerin gün geçtikçe arttığı bir dönemde, maliyet optimizasyonunu da öncelikli amaçlarımız arasında görüyoruz. Üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirerek ve işletme içi maliyetleri kontrol altına alarak rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu yaklaşım, nakit akışımızın da sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı.

Akım Metal olarak “nitelikli insan kaynağı” geliştirme konusuna da büyük önem veriyoruz. Nitelikli ve yetenekli çalışanların yetiştirilmesi için eğitim programları ve kariyer geliştirme olanakları sunuyoruz. Böylece, çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayarak uzun vadeli başarımıza katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bir yandan da iş süreçlerimizi daha etkili bir şekilde yönetmek amacıyla süreç otomasyonları (RPA) alanında da çalışmalar yürütüyoruz. RPA teknolojileri sayesinde tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırmayı ve hataları en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Bu projeler ve çabalar, Akım Metal olarak sadece teknolojik üretimde değil; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, maliyet etkinliği ve insan kaynağı geliştirme alanlarında da lider bir rol üstlendiğimizi gösteriyor. 

A Grup, ihracat odaklı… Dünyanın teknolojik üretim ihtiyaçlarını nasıl gözlemliyorsunuz ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap veriyorsunuz?

Öncelikle, küresel pazarlarda meydana gelen değişimleri yakından takip ediyoruz. Pazar trendlerini analiz ederek, farklı bölgelerin ve sektörlerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Bu analizler, ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerimizin şekillenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, uluslararası işbirlikleri ve partnerlikler kurarak yerel pazarlardaki ihtiyaçları daha yakından anlamaya çalışıyoruz. Bu işbirlikleri sayesinde, farklı coğrafyalardaki teknolojik üretim taleplerine daha hassas bir şekilde yanıt verme imkanı buluyoruz.

Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak, gelecekteki teknolojik ihtiyaçları öngörmeye çalışıyoruz. Yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirerek, dünya genelindeki endüstriyel gereksinimlere uygun ürün portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Sonuç olarak, ihracat odaklı stratejimiz çerçevesinde, dünyanın teknolojik üretim ihtiyaçlarını dikkatlice izliyor ve bu ihtiyaçlara hızlı, esnek ve yenilikçi çözümlerle cevap vermek amacıyla çalışıyoruz. Bu yaklaşım, A Grup’un küresel arenada rekabetçiliğini sürdürmesini ve uluslararası pazarda değer yaratmasını sağlamaktadır.

Teknolojik üretim ve ihtiyaçlar sürekli değişiyor. A Grup olarak bu değişen ihtiyaç ve üretim biçimlerine nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz?

Evet teknoloji ve ihtiyaçlar sürekli olarak evriliyor ve bu değişimlere uyum sağlamak iş dünyası için son derece önemlidir. A Grup olarak, bu dinamik ortamda esnek ve öngörülü bir yaklaşım benimsemekteyiz. Öncelikle, sürekli olarak pazardaki değişiklikleri ve tüketici taleplerini izliyoruz. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak ürün ve hizmet portföyümüzü güncelliyoruz. Bu, bize müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verme yeteneği kazandırıyor.

Aynı zamanda, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve üretim süreçlerimizi optimize etmek için yeni teknolojileri değerlendiriyoruz. Dijitalleşme ve otomasyon gibi alanlarda yatırım yaparak verimliliği artırıyor ve rekabet avantajı elde ediyoruz. Değişen üretim biçimlerine gelince, esnek üretim sistemleri ve modüler yaklaşımlar benimsiyoruz. Bu sayede talep ve pazardaki dalgalanmalara daha çabuk yanıt verebiliyoruz. Üretim hatlarımızı ve süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyor, gerektiğinde revize ediyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Yenilikçi fikirleri destekliyor, ekiplerimizi yeni çözümler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu sayede, gelecekteki ihtiyaçlara uygun ürünler ve çözümler sunma kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Özetle, değişen teknolojik ve pazar koşullarına uyum sağlamak için esneklik, teknolojik yeniliklere açıklık ve sürekli öğrenmeye dayalı bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu sayede, A Grup olarak rekabetçiliğimizi korurken, müşterilere ve sektöre değer katmayı sürdürüyoruz.

Coğrafyada yerli ve milli teknolojik ürünler üretme konusunda öncü bir rol üstleniyorsunuz. Bu alanda başarılı olmak için en çok neye ihtiyaç duyuyorsunuz ve hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Coğrafyada yerli ve milli teknolojik ürünler üretme konusundaki lider rolümüzü sürdürüyoruz. Bu alanda başarılı olabilmek için en büyük gereksinimimiz güçlü bir Ar-Ge ekibi ve etkili işbirliğidir. Karşılaştığımız zorluklar, teknoloji geliştirme süreçlerinin karmaşıklığı, ölçek ekonomisi ve küresel rekabetin yoğunluğu olarak öne çıkıyor. Bu zorlukları aşmak için sürekli yenilikçi çözümler üretmeye ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir ürünler geliştirmeye odaklanmaktayız.

Ar-Ge ve yenilikçilik A Grup için ne kadar önemli? Teknolojik üretimde sürekli ileriye gitmek için şirketinizin bu alanlara verdiği önemden bahsedebilir misiniz?

Ar-Ge ve yenilikçilik, A Grup’un temel stratejik odak noktalarından biri. Teknolojik üretimde öncü olmak ve yeni fırsatlar yaratmak için sürekli olarak yeni fikirler ve teknolojiler geliştiriyoruz.

Şirketimiz, teknolojik üretimde ilerlemek ve öncü konumunu sürdürmek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine büyük bir önem atfetmektedir. Bu sayede müşterilere yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünler sunarak, onların beklentilerini karşılamayı başarıyoruz.

Teknolojik üretimde ileriye gitmek ve öncü olmak, sadece bugünün değil, geleceğin gereksinimlerini de karşılamayı içerir. Bu nedenle Ar-Ge ve inovasyon, şirketimizin başarısının temel taşlarından birini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve çevresel etki, günümüzde birçok şirketin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. A Grup olarak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim için yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Şirketimizin temel odak noktalarından biri de sürdürülebilir üretim ve çevresel etkinin optimize edilmesidir. Enerji verimliliğini artırmak, etkili atık yönetimi sağlamak ve çevreye saygılı üretim süreçleri geliştirmek gibi yöntemlerle çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye büyük önem veriyoruz. Ar-Ge Merkezimizde odaklandığımız tüm ürünler, piyasadakilere göre yüksek enerji verimliliği sunan alternatiflerdir. Üretim süreçlerimizde aynı çıktıyı elde etmek için daha az enerji tüketimi ve daha kısa üretim süreleri üzerine sürekli iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz. Tüm üretim tezgâhları ve yüksek enerji tüketen ekipmanlarımızın anlık enerji tüketimini yakından takip ediyor ve herhangi bir sapma durumunda hızlıca aksiyon alıyoruz.

Ürün tasarımından üretim aşamalarına kadar olan süreçlerimizde çevresel etkiyi minimize etmeye yönelik stratejiler benimsiyoruz. Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik ediyor, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik inovatif çözümler araştırıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık, iş kültürümüzün temel parçası. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sürekli olarak bu alanlarda çalışmalar yapmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

A Grup’un başarı hikayesinin arkasında yatan en önemli faktörler nelerdir? Yıllar içinde başarılı olmanızı sağlayan temel değerler nelerdir?

A Grup’un başarı hikayesinin arkasında, müşteri odaklı yaklaşım, özverili çalışmalarımız, kaliteli ürünler, inovasyon ve sürekli gelişim yatmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.

Son olarak, A Grup’un gelecekte teknolojik üretim alanında nasıl bir vizyona sahip olduğunu öğrenebilir miyiz? Şirketinizi gelecekte nasıl bir konumda görmeyi hedefliyorsunuz?

Gelecekte A Grup, teknolojik üretimde sürdürülebilirlik ve inovasyona odaklanan bir vizyon ile yoluna devam edecek. Yenilikçi ürünler ve çözümlerle global pazarda lider bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz.