26 yıldır SOLIDWORKS ve Esprit markalarıyla Türkiye’nin teknoloji ve sanayi firmalarına hizmet veren Yenasoft Yazılım, yeni markası Yenaplus ile sektörde hizmet vermeye başladı. 

Yıllar önce küçük atölyelere sahip olan birçok firmanın bugün büyük fabrikalara dönüştüğünü belirten Yenasoft Yazılım Genel Müdür Cem Şirolu, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına Yenaplus markasını kurduğunu belirtti. Yenasoft Yazılım’ın çalıştığı firmalar büyüdükçe, iş yapış şekli karmaşık hale geldi. Endüstri 4.0’la birlikte dijital dönüşüm de bir zorunluluk oldu. Bunun yanı sıra pandemide, ekiplerin farklı lokasyonlardan aynı dataya ulaşıp eş zamanlı olarak çalışma ihtiyacı arttı. 

Dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için:

  • Tüm datanın dijitalleştirilmesi
  • Bu dijital datanın doğru yönetilmesi
  • Yönetimin tek kaynak üzerinden olması
  • Firmaların proseslerinin de kaynağa entegre edilmesi gerekmektedir.

Bu süreçte müşterilerine uçtan uca hizmet sunmak isteyen Yenasoft Yazılım, Yenaplus markası ile Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE Platform, CATIA, ENOVIA, SIMULIA ve DELMIA çözümleriyle pazarda yerini aldı. 

3DEXPERIENCE Platform

3DEXPERIENCE Platformu, tasarım ve üretimden pazarlama ve hizmete kadar ürün geliştirme sürecindeki tüm araçların bulunabileceği bir PLM sistemidir. Platformdaki gerçek zamanlı tasarım işbirliği sayesinde sadece şirket çalışanları ile değil müşteriler, ortaklar, tedarikçiler ve üreticiler ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olunabilir.

CATIA

Ürün tasarımı ve deneyiminde dünya lideri bir çözümdür. Önde gelen kuruluşlar tarafından günlük hayatta kullanılan ürünleri geliştirmek için birçok sektörde kullanılmaktadır. CATIA sadece ürün modellemek için değil, gerçek yaşam davranışı bağlamında da benzersiz yeteneklerini sergiler. Sistem mimarları, mühendisler, tasarımcılar, inşaat uzmanları ve katkıda bulunan herkes dünyayı tanımlayabilir, zihninde canlandırabilir ve şekillendirebilir.

ENOVIA

Dassault Systèmes tarafından geliştirilen 3DEXPERIENCE ENOVIA işbirliği platformu, ürün geliştirme döngüsünün tamamının yönetilmesini sağlar ve ürün geliştirme süreci yönetiminin omurgası olarak bilgi sistemlerini entegre eder. Pazar fırsatlarını pazar avantajlarına dönüştürmek için sürekli optimizasyona, gerçek zamanlı ilerleme takibine, standartlar ve düzenlemeler ile uyumluluğa imkan veren esnek bir plandır.

SIMULIA

Fiziksel prototipler oluşturulmadan önce malzemelerin, ürünlerin performansının ve güvenilirliğinin değerlendirilme sürecini hızlandırır.

DELMIA

3DEXPERIENCE platformu tarafından desteklenen DELMIA, tüm endüstrilerde işbirliği, modelleme, optimizasyon yapılmasına ve operasyonlar gerçekleştirilmesine yardımcı olur. 

DELMIA sayesinde endüstriler ve hizmet sağlayıcıları; işbirliği, modelleme, optimizasyon ve performans için değer ağlarının sanal ve gerçek dünyalarını birbirine bağlayabilir.

Operasyonel mükemmellik, değer ağı genelinde uyum gerektirir. DELMIA, değer ağı paydaşlarına (tedarikçilerden üreticilere, lojistik ve nakliye sağlayıcılarından, hizmet operatörlerine ve işgücüne) eksiksiz bir çözüm sağlamak için gerçek operasyon dünyasıyla birlikte sanal modelleme ve simülasyon dünyasından yararlanma çözümleri sunar.